Inschrijven voor studenten

Alumni kunnen inschrijven volgens de methode zoals beschreven op de pagina Hoe werkt het

Na het volledig invullen van het inschrijfformulier is het ook verplicht om de inschrijfkosten van 25 euro  over te maken op rekeningnummer NL 16 INGB 0001463753 ten name van de Vereniging Vrienden van het Jan Pietersz. Huis te Amsterdam o.v.v.  ‘wachtlijst’ en de naam van de student;

  • Jouw gegevens

  • Gegevens ouders