Over ons

Voor studenten in Amsterdam is het vinden van een geschikte kamer doorgaans een groot probleem. Het beschikbare aantal kamers is te gering en huren zijn vaak schrikbarend hoog. Muziekstudenten zijn geen uitzondering in deze woningnood, ze hebben zelfs een extra probleem. Zij produceren immers geluid als ze aan het werk zijn, vaak niet tot vreugde van de buren.

De woningnood onder deze specifieke groep was in 1979 voor een aantal particulieren uit de hoek van de monumentenzorg en de wereld van de muziek aanleiding tot actie. Zij richtten in dat jaar de Stichting Jan Pietersz. Huis op met als doelstelling: betaalbare woningen tot stand te brengen voor ‘jongere alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens, in het bijzonder muziekstudenten’. Voor de toewijzing van de kamers werden nauwe banden met het conservatorium aangeknoopt, een samenwerking die tot op de dag van vandaag tot ieders tevredenheid bestaat. Op 20 maart 1982 werd het eerste huis van de stichting in gebruik genomen, een nieuw gebouwd pand in het hartje van de Jordaan met plaats voor twintig muziekstudenten.

Anno 2017 is het aantal woningen van de Stichting Jan Pietersz. Huis bijna 350. Ze bevinden zich in kleinere en grotere panden in verschillende Amsterdamse stadswijken, sommige nieuw ontworpen, andere herbouwd of gerestaureerd. Niet dat de nood daarmee geheel verholpen is – nog steeds bestaat er een aanzienlijke wachtlijst. Een vaststaand feit is echter dat in de afgelopen dertig jaar vele honderden muziekstudenten goed hebben kunnen wonen en studeren in de geluid-geïsoleerde woningen van de Stichting Jan Pietersz. Huis. Reden voor de stichting om tevreden terug te zien en tegelijk volop actief te blijven.

Bestuur:
G.J.T.M. van den Bergh (voorzitter)
M.J. Lodewijks (secretaris)
K. A. ter Horst
E. Righini
N.J. van der Wal (penningmeester)
M.H. van Wassenaer

Directeur:
C.G.C. Quarles van Ufford
c.quarlesvanufford@janpieterszoonhuis.nl