Privacyverklaring

Versie maart 2018

Als u zich inschrijft voor de wachtlijst of een woning huurt van de Stichting Jan Pietersz. Huis (hierna ook: de Stichting) of als u zich opgeeft als lid van de Vereniging Vrienden van het Jan Pietersz. Huis (hierna ook: de Vereniging) hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

De Stichting en de Vereniging gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet.

In deze verklaring leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?
Om de verhuur van woonruimte en de betaling daarvan mogelijk te maken verzamelt de Stichting uw:

• Volledige naam;
• Nationaliteit;
• Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs
• BSN;
• Adres;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Betalingsgegevens;
• Studiegegevens, inclusief studentnummer;
• Gegevens van ouders;
• Gegevens van een derde die de huur voor u betaalt;
• Meterstanden

De Vereniging verzamelt voor communicatiedoeleinden (inclusief een nieuwsbrief), oproepingen voor bijeenkomsten en het administreren van (lidmaatschaps-) betalingen uw:

• Volledige naam, adres en woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Betalingsgegevens;

Bij het einde van het lidmaatschap wordt u automatisch afgemeld voor de nieuwsbrief.

Contact met aannemers
Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw woning geeft de Stichting onze aannemer uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken.
Onze aannemers krijgen alleen uw gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Onze aannemers zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij willen dat niemand uw persoonsgegevens misbruikt of deze bekijkt terwijl dat niet mag. Wij beveiligen uw persoonsgegevens daarom goed.
Gaat er ondanks onze beveiliging iets mis en heeft dat nadeel voor u? Dan informeren wij u daarover zo snel mogelijk.

Wanneer geven wij persoonsgegevens aan anderen?
Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

• In de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring.
• Als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren.
• Als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders).

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor mensen die zich inschrijven op onze wachtlijst, en/of een woning bij ons huren of op een andere manier klant zijn van de Stichting. Verder geldt deze voor leden van de Vereniging of zij die zich als lid opgeven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens
Wilt u inzage in de verzamelde persoonsgegevens of deze wijzigen? Neemt u dan contact met ons op via de contactpagina.