Steun Ons

Vrienden van het Jan Pietersz. Huis voelen zich verbonden met het lot van muziekstudenten in Amsterdam. Zij spelen een belangrijke rol in het mogelijk maken van aankopen van huisvesting en het aanpassen daarvan. Mede dankzij hun steun is het aantal woningen voor studenten en jonge musici inmiddels uitgegroeid tot ongeveer 350.

Toch is er op dit moment nog altijd een wachtlijst van ca. 200 studenten die dringend op zoek zijn naar een geschikt onderkomen in Amsterdam. Daarom hebben wij hard nieuwe Vrienden nodig die ons financieel ondersteunen bij het verwerven en isoleren van nieuwe panden.

Over ons

De vereniging

Op 19 juni 1981 is de Vereniging Vrienden van het Jan Pietersz. Huis opgericht met als statutaire doelstelling “het bevorderen van de huisvesting van muziekstudenten in Amsterdam, in het bijzonder door het verlenen van steun aan de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Jan Pietersz. Huis.” De Vereniging doet dit hoofdzakelijk door fondsen te werven via lidmaatschappen, donaties en legaten.
De Vereniging heeft belangrijke investeringen van de Stichting mogelijk gemaakt, zoals –meest recentelijk- isolatie van de 63 woningen aan de Jaap Speijerstraat (2010) en de isolatie van de 97 woningen aan Leo Hornstraat (2014).
De Vereniging Vrienden van Vrienden van het Jan Pietersz. Huis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten, of vennootschapsbelasting indien u als bedrijf schenkt. En wij betalen geen belasting over uw gift. Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor de doelstellingen van de Vereniging.

De Vereniging geeft een jaarlijkse nieuwsbrief uit. De jaarvergaderingen trachten wij elk jaar te combineren met een concert van (oud-)studenten van het Conservatorium van Amsterdam.

Bestuur:
G.J.T.M. van den Bergh (voorzitter)
M.J. Lodewijks (secretaris)
K. A. ter Horst
E. Righini
N.J. van der Wal (penningmeester)

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder vergoeding. De Vereniging heeft geen personeel.

JaarstukkenBeleidsplan
20172019-2021
2018
2019
2020
2021

Vrienden worden

vsco-guitar-71571

U kunt Vriend worden van de Vereniging vanaf 40 euro per jaar. Als Vriend ontvangt u tevens het jubileumboekje ‘Muziekstudenten onder dak in Amsterdam’.

De Vereniging Vrienden van Vrienden van het Jan Pietersz. Huis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdragen en schenkingen zijn aftrekbaar van uw inkomsten, of vennootschapsbelasting indien u als bedrijf schenkt. En wij betalen geen belasting over uw gift. Uw bijdrage wordt dus volledig gebruikt voor de doelstellingen van de Vereniging.

Naast een lidmaatschap kunt u ons werk ook steunen op de volgende manieren:

Voor particulieren:

  1. Eenmalig
  2. Door middel van een periodieke schenking
  3. Of door ons op te nemen in uw testament

 

Voor bedrijven:
Door middel van een schenking.

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met Helen Dröge via vrienden@janpieterszoonhuis.nl.

[gravityform id=”9″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

Contact

Vereniging Vrienden van het
Jan Pietersz. Huis

Kantoor:  
Warmoesstraat 151, 1 voor
1012 JC Amsterdam

Telefoon:
020-7727300

E-mail:  
vrienden@janpieterszoonhuis.nl

Kamer van Koophandel:
40533320

RSIN:
9267839